Kdo sem

Na kratko

  • učiteljica angleščine s 24 let izkušenj z učenci vseh starosti
  • doktorica znanosti na področju jezikoslovja
  • 22 let dela na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelek za anglistiko
  • izvajala teoretično in praktično usposabljanje bodočih učiteljev
  • preko 500 strokovnih obiskov slovenskih šol
  • avtorica 6 učbenikov in 50 člankov
  • izvajalka 38 seminarjev in delavnic za odrasle
  • prostovoljsko delo v pedagoških, športnih in kulturnih društvih
  • certificirana presojevalka skotopičnega sindroma po metodi Irlen
  • široka dodatna znanja in stalno izpopolnjevanje (MNRI®, Montessori, …)

In še zgodba

Rodni kraji (Pogled s Starega gradu nad Smlednikom proti Kranju.)

SREDNJA ŠOLA

Pridobila prvi poklic – ekonomsko-komercialni tehnik – in izjemno koristna splošna znanja in veščine. Računovodstvo mi je šlo dobro, a me ni veselilo. Strast pa je bila angleščina, leta 1989 sem bila srednješolska prvakinja SFR Jugoslavije.

ŠTUDIJ

Ker ni bilo mogoče opravljati diferencialnih izpitov za medicino, je sledil razmislek: kaj se da poklicno početi z angleščino? Prevajati ali poučevati. Cele dneve v papirjih – dolgčas. Torej poučevanje. Filozofska fakulteta v Ljubljani, angleščina in nemščina, pedagoška smer, diploma leta 1996.

ANGLEŠČINA – VRATA V SVET IN NAZAJ

Prve individualne izkušnje z otroki sem dobila že kot študentka preko Združenja staršev in otrok Sezam, prve učiteljske izkušnje pa so segale od vrtca in osnovne šole (v ZDA) do srednje poklicne šole in gimnazije (pri nas) ter poučevanja v različnih tečajih (npr. odraslih v podjetjih, pa priprav na maturo in spremljanja dijakov na tečaje v Veliko Britanijo).

DELO V VISOKEM ŠOLSTVU – AKADEMSKA POT

Od 1997 do 2018 sem delala na Oddelku za anglistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Poučevala sem različne predmete v študiju angleščine (od prevajanja do ameriške kulture), nato pa se osredotočila na vedo o učenju in poučevanju jezika. Leta 1999 sem magistrirala na temo razvijanja veščine pisanja pri učencih. Leta 2006 pa doktorirala na temo poklicnih znanj, ki jih potrebuje dober učitelj angleščine, in kako iz tega izhajati pri njegovem usposabljanju.

SODELOVANJE S ŠOLAMI

Na fakulteti sem bila med drugim zadolžena za praktično usposabljanje študentov – bodočih učiteljev angleščine. Veliko organizacije, dogovarjanja z učitelji in ravnatelji na šolah po vsej Sloveniji, kjer so posamezni študentje opravljali prakso, skupaj pa smo hodili opazovat pouk v Ljubljani in okolici. Ocenjevala sem tudi njihove izpitne učne ure. Tako sem stalno od blizu spremljala dogajanje v šolstvu. Obiskov šol je bilo več kot 500.

PROFESORICA IN MENTORICA

Poučevala sem v različnih rednih in izrednih študijskih programih na Filozofski fakulteti in tudi drugje (Teološka fakulteta, IAM). Rada sem tudi delala s študenti individualno. Mentorirala sem kar nekaj diplomantov in štiri podiplomske študentke. Leta 2015 sem bila tudi povabljena k ocenjevanju doktorata na pedagoško fakulteto Univerze v Edinburghu.

ORGANIZACIJA, VODENJE IZPOPOLNJEVANJ IN ŠE KAJ

V času službovanja na Filozofski fakulteti sem tudi pisala študijske programe, koordinirala izmenjave študentov s tujino ter razne druge projekte. Vodila sem tudi izpopolnjevanja za učitelje, skupno 38.

AVTORICA

Pisala sem strokovne in znanstvene članke, recenzije in poročila. Urejala knjige. Prevajala in lektorirala, največ članke s področja izobraževalnih ved in psihologije. Pisala učbenike, večinoma s soavtorji, do sedaj 6. Več podatkov najdete na Google Scholar, seznam vseh 145 objavljenih del pa na portalu COBISS.

avtorica

STALNO DODATNO IZOBRAŽEVANJE, NA RAZNIH PODROČJIH

Na različne izobraževalne teme (npr. kurikularno načrtovanje, retorika, medijska vzgoja, pouk na prostem) sem se do danes udeležila 42 seminarjev in konferenc.

In še izobraževanja na druge teme: transakcijska analiza, organizacijska kultura, pozitivna psihologija, AEQ klinična somatika, reiki, borilne veščine, glasba, zdrava prehrana, zeliščarstvo, permakulturno načrtovanje. Sem tudi certificirana učiteljica joge.

V zadnjih dveh letih pa sem opravila več usposabljanj za delo z metodo MNRI®, licenco za presojanje skotopičnega sindroma po metodi Irlen ter uvodna izobraževanja iz senzorne integracije in Montessori pedagogike.

IN KAKO JE PRIŠLO DO CELOSTNE UČNE POMOČI IN ‘UČENJA Z URŠKO’?

Že od nekdaj iščem vedno nove teme za preučevanje (prijatelj me je poimenoval ‘Homo študiozus’). Pač, res je veliko lukenj v teoriji in stroki, in hkrati veliko nerešenih problemov v praksi. Nisem površna (kak študent bi vam povedal, da preveč temeljita), imam pa veliko potrebo po širini in celovitem pogledu. Tako sem z leti obdelala precej tem. Nekaj časa me je fasciniralo timsko poučevanje, spet drugič, kako otroci usvajajo črkovanje / zapis jezika in izgovorjavo, pa digitalne tehnologije v učenju in poučevanju,… Vsaka tema je bila na koncu preozka in ni dala zadostnih odgovorov. Le ena je ostajala in me z leti zaposlovala vedno bolj.

Že kot študentka sem se pri inštrukcijah srečala z otroci, ki so se angleščine učili z veliko muko. Takrat o učnih težavah na fakulteti nismo govorili, še danes pa se spomnim deklice, zaradi katere sem pretaknila tri knjižnice in se naučila vse, kar se je dalo, o disleksiji. Od takrat sem spremljala strokovno literaturo o tem, se trudila osveščati študente in druge učitelje, in pri 28tih bila kot dislektik prepoznana tudi sama. Že 24 let opazujem učne in s temi povezane težave pri posameznikih vseh starosti (od otrok do študentov in odraslih). In seveda je disleksija samo del veliko širše zgodbe, saj sem se tako pri delu na fakulteti kot predvsem obiskih šol in prostovoljskem delu z osnovnošolci srečevala z vedno več različnimi težavami (disleksijo, ADHD, avtizmom,…). Spoznanja so počasi dozorela v odločitev za karierno spremembo, za samostojno pot individualnega, celostnega dela z učenci in dijaki, ki ga opravljam od jeseni 2018.

V tem času sem pridobila veliko dodatnih znanj in dragocenih izkušenj z učenci starimi od 6 do 60 let. Pa tudi prebolela lymsko boreliozo, ki mi je močno poslabšala pred tem nediagnosticirani skotopični sindrom. Težave, ki mi jih povzroča, še niso odpravljene, dal pa mi je globoko razumevanje še enega pogostega in zelo spregledanega vzroka učnih težav.

Prijavi se na moje e-novice

in prejmi občasno informacije o celostni učni pomoči.

S prijavo na e-novice soglašam, da Urška Sešek s.p. zbira, hrani, obdeluje in uporablja posredovane osebne podatke z izpolnjenega obrazca do preklica.