Učno trenerstvo

  • za osnovnošolce in srednješolce brez učnih težav, ki bi lahko bili uspešnejši in učinkovitejši, in za nadarjene, ki potrebujejo več
  • otrok bo znal bolje načrtovati in organizirati svoje učenje vseh šolskih predmetov (postaviti prioritete, videti povezave)
  • pridobil bo boljše učne strategije
  • ob doživljanju uspeha se bo izboljšala motivacija
  • starši boste dobili konkretne informacije in nasvete glede šolskega dela ter razvoja otrokovih interesov in sposobnosti

Zemljevid

Po dogovoru občasno tudi na vašem domu.

Pokličite 040 878 640 ali
pišite na [email protected]


PREDNOSTI UČNEGA TRENERSTVA

Ne le za en šolski predmet – celostna podpora.

Mogoče je kdaj treba najeti tri inštruktorje, a verjetno je to redko. Če je učenje premalo uspešno pri več predmetih, je vzrok navadno splošen. To pomeni: a) da ima otrok učne težave (glejte Celostna učna pomoč), ali b) še nima ustreznega pristopa k učenju. Velja tudi za srednješolce, posebej v prvem letniku. Učni trener je strokovna tretja oseba, ki ji je mar, ni pa vezana ne na dom ne na šolo, ampak vidi celoto.

Razvijanje pomembnih veščin za kasnejše izobraževanje in delo.

Za uspešno učenje so zelo pomembne sposobnosti načrtovanja, organizacije (svojih stvari, svojega časa), ugotavljanja, ali so cilji doseženi, reševanja problemov, ločevanja bistvenih od nebistvenih informacij, tehnike pomnjenja, strategije reševanja testov, sposobnosti predstavljanja svojega znanja v pisni in ustni obliki,… Ali ni to pravzaprav seznam življenjskih veščin, ki jih bo otrok potreboval skozi celo šolanje in v bodoči službi, v negotovi prihodnosti še toliko bolj?

Učinkovitejše delo za šolo – več časa za druge dejavnosti.

Kako bi bilo, če bi vaš šolar dosegal enake ali boljše uspehe pri učenju (pozor, glede na ocene in usvojeno znanje!), pa porabil za to manj svojega in vašega časa? Prihranjeno energijo bi lahko porabili za druženje, koristne družinske projekte, hobije, iskanje in razvijanje interesov, …

Razbremenitev staršev pri šolanju na daljavo ali šolanju na domu.

Kako bo potekalo šolanje do konca letošnjega leta in naprej? Nikoli več čisto tako, kot smo bili vajeni. Več staršev se odloča za šolanje na domu, ki je velik zalogaj, pa tudi ostali računajte, da bodo vaši šolarji na daljši rok potrebovali več vaše podpore, ne glede na to, koliko bo pouka na daljavo. Ker sedaj že imamo izkušnjo, bo morda lažje kot letošnjo pomlad, a šolal se bo še pet, deset let..


POGOSTA VPRAŠANJA

Ali moj otrok rabi inštrukcije ali učno trenerstvo?

Če je problem le določen predmet, če gre za spodrsljaj pri posamezni snovi ali pripravo na en test, so na mestu inštrukcije. Včasih posebej mlajši najstnik zavrača pomoč odraslih, takrat poiščite mlajšega inštruktorja. Sicer pa razmislite o učnem trenerstvu. Seveda se veščin učenja navajajo tudi v šoli, a ne vedno dovolj, iz več razlogov. Večina učiteljev dela s po 100-200 otroki, slediti mora učnemu načrtu, šolski svetovalni delavci so preobremenjeni,… Učni trener je lahko tudi starš, a je to v praksi težko. Učno trenerstvo je individualna nadgradnja, ki enostavno omogoča več.

Kako pogosta so srečanja?

Predvsem je pomembno, da so redna. Pogostost določimo po potrebi: lahko enkrat tedensko ali na dva tedna, lahko pa v določenem obdobju tudi bolj zgoščeno.

Koliko je treba sodelovanja staršev?

Vloga staršev je ključna, čeprav je končni cilj, da se otrok začne učinkovito učiti sam. Predvsem za mlajše, pa tudi za najstnike, je pomembno, da njegov proces spremljate in podpirate. Mogoče se bo potrebno postopno umikati iz vloge ‘priganjača’ in malo prilagoditi svoje in družinske navade. Starši so otrokov steber in vse pozitivne spremembe, ki jih naredite vi, so naložba vanj!

Kdaj lahko začnemo?

V kateremkoli mesecu šolskega leta ali že v drugi polovici avgusta kot pripravo na novo šolsko leto. Še posebej letos glede na zahtevnejšo in negotovo šolsko situacijo.

Kako poteka prvo srečanje?

Na prvem srečanju ima otrok s sabo dogovorjena šolska gradiva in potrebščine. Namen je predvsem spoznavanje in vzpostavljanje odnosa. Pregledava, kaj se dogaja pri katerem predmetu, kako se je učil do sedaj, ugotoviva njegov učni stil, in začneva delati načrt za naprej.

Kako potekajo nadaljnja srečanja?

Na vsakem srečanju z otrokom pregledava, kako mu gre, kako se je obneslo, kar sva se dogovorila prejšnjič in kaj bi še lahko izboljšal. Po potrebi se učiva tehnike za zmanjševanje stresa in spodbujanje delovanja možganov, skupaj preizkusiva nove načine učenja, izdelava učne pripomočke, simulirava situacije v šoli, …

Odkod ideja za učno trenerstvo?

Gre za pri nas precej novo storitev, ki sem jo zasnovala na podlagi individualnega dela z učenci in dijaki v zadnjih letih. Pri inštrukcijah angleščine ali nemščine se skoraj vedno pokaže, da otrok / najstnik nima ustreznih učnih strategij. Ko jih enkrat usvoji, pa lahko večino od njih s pridom uporabi tudi pri drugih predmetih. Eden od fantov me je sam vprašal, če bi se lahko skupaj učila še matematiko in slovenščino, ne samo angleščine. Ideja o učnem trenerstvu je tako zrasla iz moje frustracije ob soočenju s potrebami, na katere se ni dalo odgovoriti v okviru obstoječih storitev, pa tudi iz spremljanja razvoja tega področja v tujini. V ZDA je t. i. ‘academic coaching’ (tudi ‘academic success coaching’ ali ‘academic support’) vedno bolj uveljavljen in se izvaja za vse starostne skupine, od osnovnošolcev do študentov na fakultetah.

Pokličite 040 878 640 ali pišite na [email protected]

Prijavi se na moje e-novice

in prejmi občasno informacije o celostni učni pomoči.

S prijavo na e-novice soglašam, da Urška Sešek s.p. zbira, hrani, obdeluje in uporablja posredovane osebne podatke z izpolnjenega obrazca do preklica.