‘Kam pa pridemo brez domišljija?’

Se še spomnite tiste reklame za barve za les Belinka, v kateri nastopajo koliščarji in se konča s sloganom o pomenu domišljije? No, pri moji celostni pomoči učencem vseh starosti je domišljija oziroma ustvarjalno razmišljanje vsekakor ključ do uspeha.

STANJE DEJAVNOSTI

V zadnjih mesecih je bilo pri osnovnošolcih največ izzivov pri matematiki, zdaj pa se je pridružila še angleščina, ki jo sicer že par let poučujem le v klasičnih individualnih tečajih za najstnike in odrasle. Z otroci se je skoraj nisem dotikala, ker je bilo toliko dela z drugimi stvarmi (koncentracijo, slušno pozornostjo, vidnim zaznavanjem, fino motoriko, …). Vedno se moram prilagajati, saj je vsakdo, čeprav ima podobne težave kot drugi, svoj in drugačen. Proces traja več mesecev, eno šolsko leto ali tudi več, v vsakem času pa delam z 10 – 15 otroci in mladimi. In tako se zgodi, da štirim hkrati približno enako šepa številska predstava, a sta dva ‘prerasla’ že vse dosedanje vaje in igre. (Otrokom seveda bog ne daj govorit, da so to učne aktivnosti. Že itak imajo do učenja odpor, in še vsake igre se po določenem času naveličajo).

IN KO NE GRE DOVOLJ HITRO…

Ko matematika še vedno ni stekla, kot bi si želeli  – predvsem učitelji v šoli, ki jih priganja učni načrt …, mame poročajo: veliko boljše je že, pri slovenščini je dobil petko za branje, skoraj sama naredi vse domače naloge, ipd., a poštevanka, joj! Učiteljica pritiska, ne zna še, mora znati… Moja naloga je potem dvotirna. 1. Pomirjati in podpreti starše – z razumnimi razlagami in konkretnimi nasveti za delo doma in pogovore s šolo. 2. Pospešiti razvoj številske predstave, matematičnih pojmov in pomnjenja pri otroku. (Kar pa je možno samo do neke mere, saj telesa ne moremo prisiliti, da bo hitreje gradilo živčne povezave!)

NO, TU PA PRIDE NA VRSTO DOMIŠLJIJA.

Seveda ne ‘na suho’, neka osnova mora biti. Za učenje matematike je moje metodično orodje program ‘Matematika steče!’ dr. Apolonije Klančar, ki je odlično razložen v istoimenskem priročniku. Že avtorica v njem spodbuja starše in učitelje, da na osnovi predstavljenih principov ustvarijo še svoje različice vaj in iger. In tako se mi zadnje tedne vsled prej opisanih zagat množijo ideje, ki jih tudi takoj preizkusimo v praksi, se po potrebi še malo izpilijo … Ustvarjalnost se širi tudi na angleščino, pojavile so se že celo aktivnosti, ki združujejo številke in angleške besede! 🙂 Z njimi ubijemo dve muhi na en mah: učimo se angleščine in utrjujemo številsko predstavo. (Seveda samo tisti, ki so za oboje na primerni stopnički zrelosti.)

PA ŠE IZZIV ZA VAS

Zdaj pa malo za občutek, čeprav slike ne morejo najbolj prikazati, kaj se pri učenju z Urško 🙂 dejansko dogaja. Poglejte slike spodaj in povežite vsako od njih z enim od vprašanj, ki sledijo. Pa seveda poskusite na vprašanje tudi odgovoriti.

  • Zakaj so stopnice oštevilčene?
  • Pod katerimi pogoji se bo otrok z veseljem igral ‘zmešnjavo številk’ (kaj mora že obvladati)?
  • Katero skrivno število je na sliki?
  • Kakšno navodilo bi otroku dali, da bi razdelil ta kupček na dva povsem enaka kupčka (in s tem krepil številsko predstavo in razumevanje pojma deljenja)?
  • Kako se imenujeta ta dva kartončka?
  • Kateri račun prikazujejo storžki? (Pozor: možna sta dva računa!)
  • Kaj bi naredili v pol minute z listki in stolpci, medtem ko otrok miži, da bo moral pokazati razumevanje podanih angleških besed, ko jih spet pogleda?