Počitniška angleščina

Dolga leta sem zelo redko poučevala med počitnicami. V zadnjih dveh letih v sodelovanju z jezikovno šolo Candor Dominko pa kar precej, in izkušnje so zelo zanimive. Individualno učenje med počitnicami je zelo učinkovito, saj se dogaja v najbolj sproščenem stanju. Sproščena sva tako učitelj kot učenec, možgani pa v tem stanju najbolje sprejemajo, shranjujejo in obdelujejo informacije. Dobro vpliva tudi več miru v okolici (večja tišina v času učne ure). Veliko je naravne svetlobe ne glede na uro dneva, zelenje zunaj pa dokazano povečuje učinkovitost učenja že samo, če ga gledamo skozi okno.

Lani sem z 10-letno učenko v odmoru enkrat tudi stopila ven iz stavbe in sva v angleščini komentirali, kar se je tisti hip dogajalo na dvorišču in na ulici. Na mojo srečo je pritekel k nama pes, na sosednji stavbi so bili v akciji gradbeni delavci itd., tako da sva imeli kaj opisovati. Pravilnost njenega govora je bila očitno večja v primerjavi s stavki povsem istega tipa, ki jih je oblikovala v učilnici!

Letos imam v juliju in avgustu nekaj individualnih jezikovnih tečajev, ki so v teku že več mesecev. To je še sploh luksuz, saj se z učencem že dobro poznava, imava utečen ritem in način učenja in zdaj samo nadaljujeva še bolj sproščeno.

V veliko veselje mi je delati na primer s fantom, ki gre jeseni v 9. razred in se je letos spomladi v času šolanja na daljavo in angleščine z mano govorno razcvetel. Danes sva ponovila vse glagolske čase, ki so se jih do sedaj učili v šoli, navrgla še par primerov enega, ki se ga še niso (ga je pa že mnogokrat slišal na TV), pa vadila nepravilne glagole, pa malo pilila izgovorjavo,… Smetana na kavi te učne ure pa je bila, ko mi je v angleščini razložil svoje poglede na družbeno situacijo, ki jo lahko pričakujemo jeseni, in pri tem pravilno uporabil štiri različne glagolske čase.

Po uri ga je prišel iskat oče in povedal, da je zelo zadovoljen, saj želi, da bi sin bil v angleščini samozavesten. In točno to postaja, samozavesten, njegova angleščina je vedno bolj pravilna, govori tekoče, če za kakšno misel nima dovolj besedišča, se znajde in pove drugače, uporablja vedno večji besedni zaklad, …

Jutri zjutraj pa poučujem preko Skypa gospo, s katero prav tako prek jezikovne šole Candor Dominko sodelujeva že nekaj časa. V tem času je izjemno napredovala (tudi zato, ker je bil prvi del njenega tečaja intenzivno učenje v alfa stanju). Aktivno se učiva po tri šolske ure na teden (v kosu, kar je pri odraslih mogoče). Sistematično širiva nabor slovnice, ki jo zna uporabljati, tako da se izraža vedno pravilneje. Hkrati pa širiva tudi njeno besedišče, saj nam široko besedišče omogoča, da se izražamo natančno.

Uporabljava kakovosten učbenik za odrasle, veliko časa pa posvetiva konverzaciji na aktualne teme. Včasih se pogovarjava o njenih službenih projektih, takrat ji ‘podam’ besede in besedne zveze za njeno strokovno področje, ki se sproti izkažejo za uporabne, a še nepoznane. V naslednjem srečanju to besedišče ponoviva. Uživam v opazovanju procesa. Na primer, ko potem ona neko novo besedo v pogovoru čez pol ure ali pa naslednjič uporabi. V novem stavku, v novem kontekstu, pravilno, pa čeprav še počasi in s tistim poudarkom, da vidim, da še ni avtomatizirana. Pohvalim, dam povratno informacijo. Veliko, jasno, vedno. You can do it, you are doing it, you have done it!